3 Μαρτίου 2012
Σχέδιο θεραπείας για πολύπλοκες περιπτώσεις, η ενσωμάτωση της Σύγκλεισης, Αισθητικής και Εμφυτευματολογίας. Αποτελεσματική παρουσίαση και αποδοχή των σχεδίων θεραπείας από τους ασθενείς. Φιλοσοφία Οικονομικής επιτυχίας του Ιατρείου και ΑΡΜΟΝΙΑ στις σχέσεις με τους ασθενείς
( Ινστιτούτο Μέριμνα )

3 Μαρτίου 2012
Ολοκεραμικές Αποκαταστάσεις Μερικής Καλύψεως προσθίων με Όψεις και οπισθίων με ένθετα και επένθετα. Ολοκληρωμένη Κλινική Διαδικασία
( Ινστιτούτο Μέριμνα )

11 Φεβρουαρίου 2012
Προσθετική Εμφυτευματολογία, απλή, γρήγορη και υψηλής ποιότητας
( Ινστιτούτο Μέριμνα )


21 Ιανουαρίου 2012
Ολοκεραμικές Αποκαταστάσεις Ολικης Καλύψεως, Στεφάνες και Γέφυρες. Ολοκληρωμένη Κλινική Διαδικασία
( Ινστιτούτο Μέριμνα )

26 Νοεμβρίου 2011
Κλινική Διαχείριση της Σύγκλεισης στην Επανορθωτική Οδοντιατρική
( Ινστιτούτο Μέριμνα )

22 Οκτωβρίου 2011
Οι βάσεις της Σύγκλισης
( Ινστιτούτο Μέριμνα )

8 Οκτωβρίου 2011
Αισθητική και Λειτουργική αποκατάσταση με ολοκεραμικές όψεις και στε΄φανες. Η σύγχρονη προσέγγιση
( Στοματολογική Εταιρεία Ελλάδος )

10 – 11 Ιουνίου 2011
Προσθετική Εμφυτευματολογία απλή, γρήγορη, και Υψηλής Ποιότητας
( Ινστιτούτο Μέριμνα )

3 – 4 Ιουνίου 2011
Διήμερο Πρακτικό Σεμινάριο Προηγμένης Επανορθωτικής Οδοντιατρικής
( Ινστιτούτο Μέριμνα )

27 – 28 Μαίου 2011
Ολοκεραμικές Αποκαταστάσεις Ολικής και Μερικής Καλύψεως, Στεφάνες, Γέφυρες, Ένθετα και Επένθετα
( Ινστιτούτο Μέριμνα )

1 – 2 Απριλίου 2011
Κλινική Διαχείριση της Σύγκλεισης στην Επανορθωτική Οδοντιατρική
( Ινστιτούτο Μέριμνα )