Οι Βάσεις της Σύγκλεισης

Σάββατο 15/2/2014
Εκπαιδευτικό κέντρο Dental Place, Branemark Osseointegration Center Greece (B.O.C.G.)

Είναι γενικά παραδεκτό ότι το επίπεδο ικανοποίησης και ολοκλήρωσης των οδοντιάτρων έχει σχέση με την ασφάλεια που αισθάνονται να διαγνώσουν και να θεραπεύσουν πιο πολύπλοκα περιστατικά. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας είναι η ικανότητα διαχείρισης της σύγκλεισης από τα πιο απλά ως τα πιο σύνθετα περιστατικά, όπως η φθαρμένη οδοντοφυία, η αύξηση της κάθετης διάστασης και οι εκτεταμένες αποκαταστάσεις επί εμφυτευμάτων.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση μιας χωρίς δογματισμούς θεώρηση της σύγκλεισης, ως βιολογικό σύστημα, στην καθημερινή οδοντιατρική πράξη. Θα παρουσιαστούν με ισχυρή κλινική συσχέτιση η ανατομία, λειτουργία και δυσλειτουργία του στοματογναθικού συστήματος. Μέσα από μία συγκεκριμένη διαδικασία εξέτασης οι συμμετέχοντες θα διώξουν την σύγχυση και την αβεβαιότητα για την διάγνωση και αντιμετώπιση συγκλεισιακών προβλημάτων και θα μπορούν να επιλέξουν τι μπορούν να θεραπεύσουν και τι χρειάζεται να παραπέμψουν.

Αρχικά ο κάθε συμμετέχων θα εξασκηθεί σε μία σαφώς προσδιορισμένη μεθοδολογία λήψης ιστορικού και εξέτασης του ασθενή έτσι ώστε να μπορεί να διαγνώσκει και να αξιολογεί κάθε φορά την πρόοδο της θεραπείας.

Αναλυτικά οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν:

– Ανάλυση της επίδρασης των συγκλεισιακών επαφών στην μυϊκή δραστηριότητα
– Θα καλυφθούν πλήρως όλοι οι νάρθηκες, με τις ενδείξεις και την σωστή ρύθμιση τους
– Επιλογή του σωστού νάρθηκα
– Οι συμμετέχοντες θα μάθουν τέλεια την καταγραφή με προσωπικό τόξο καθώς και τη ρύθμιση αρθρωτήρα για πολύπλοκα περιστατικά
– Θα εκπαιδευθούν σε έλεγχο, εύρεση και καταγραφή κεντρικής σχέσης με αμφίπλευρο χειρισμό, leaf gauge και Lucia Jigs
– Θα μπορούν να διαφοροδιαγνώσουν πραγματικά συγκλεισιακά προβλήματα και προβλήματα ψυχολογικής αιτιολογίας
– Θα εξασκηθούν στην ηλεκτρονική καταγραφή των μασητικών φορτίων με το T-Scan III
– Θα διασαφηνίσουν τον τρόπο λήψης καταγραφής σύγκλεισης από την αποκατάσταση ενός δοντιού έως την αποκατάσταση ενός φραγμού

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Σάββατο 15/2/2014 – 09:00 – 18:00
Dental Place / Branemark Osseointegration Center Greece
Κηφισίας 355 & Σαρανταπόρου – Κηφισιά
Τηλ. 210 8001303
Κόστος συμμετοχής : 490 Ευρώ + ΦΠΑ 23%
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων : 10

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν τα slides του σεμιναρίου σε τυπωμένο manual και πιστοποιητικό συμμετοχής από το Branemark Osseointegration Center.

Ενότητες Σεμιναρίων Επαγγελματικής Εξέλιξης:

1. Σύγκλειση I : Οι βάσεις της σύγκλεισης.
2. Σύγκλειση II : Αποκατάσταση της φθαρμένης οδοντοφυίας.
3. Ολοκεραμικές αποκαταστάσεις μερικής και ολικής κάλυψης. Ολοκληρωμένη κλινική διαδικασία.
4. Προσθετική και χειρουργική εμφυτευματολογία.

 Κατεβάστε το έντυπο του σεμιναρίου σε μορφή pdf