Τετάρτη, 8 Ιουλίου, 2020

Ολοκεραμικές Aποκαταστάσεις Mερικής και Oλικής Kάλυψης | 19-20 Ιουνίου 2020

Παρασκευή 19 & Σάββατο 20 Ιουνίου 2020, στο εκπαιδευτικό κέντρο Dental Place, Brånemark Osseointegration Center Greece (B.O.C.G.).

Διαβάστε περισσότερα